LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.

100x215x47 bearing   110x180x56 bearing   110x200x38 bearing  
English

Home>Products>300x500x160 bearing>90 mm x 125 mm x 18 mm KOYO 3NCHAR918C angular contact ball bearings image

90 mm x 125 mm x 18 mm KOYO 3NCHAR918C angular contact ball bearings Codes and sizes

 • M38500
 • M38549H
 • M38511
 • Imperial
 • 0.30 Kg
 • Stamped Steel
 • 34.925 mm
 • 65.987 mm
 • 20.638 mm
 • 16.670 mm
 • 20.640 mm
 • 3.560 mm
 • 2.29 mm
 • 41.40 mm
 • 48.51 mm
 • 62.00 mm
 • 57.91 mm
 • 3.3 mm
 • -0.3 mm
 • -5.6 mm
 • 4310 lbf
 • 16600 lbf
 • 16400 lbf
 • 2600 lbf
 • 1.66
 • 0.35
 • 1.7
 • 20.3
 • 12.9
 • 0.068

Contact Us

LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.
AddressWorld Trade Center Panamá, , Apartado Postal , Panamá, República de Panamá
Phone(Working Time)+507-286-4968
Fax